GO BACK
    TO MENU

    Privacyverklaring

    Lieke Huiting Photography, gevestigd aan de Kennelweg in Gorinchem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

    Welke persoonsgegevens worden er verwerkt?

    Lieke Huiting Photography verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van de diensten van Lieke Huiting Photography en/of omdat je deze gegevens zelf aan Lieke Huiting Photography verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die verwerkt kunnen worden:

    – Voor- en achternaam
    – Adresgegevens
    – Telefoonnummer
    – E-mailadres
    – IP-adres

    Met welk doel en op basis van welke grondslag worden persoonsgegevens verwerkt?

    Lieke Huiting Photography verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
    – Om je te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is om de dienstverlening van Lieke Huiting Photography uit te kunnen voeren
    – Om goederen en diensten van Lieke Huiting Photography bij je af te leveren

    Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard?

    Lieke Huiting Photography bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

    Worden persoonsgegevens gedeeld met derden?

    Lieke Huiting Photography verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Lieke Huiting Photography blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

    Welke cookies of vergelijkbare technieken worden er gebruikt?

    Je IP-adres en de gegevens die je browser meestuurt worden gebruikt om het bezoek aan de website www.liekehuitingphotography.com te analyseren. Met deze gegevens kan de website worden verbeterd. Deze gegevens worden zo veel als mogelijk is geanonimiseerd en worden nooit aan derden verstrekt.

    Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van Google Analytics. De gegevens die Google verzamelt zorgen voor inzicht in zoekresultaten naar Lieke Huiting Photography en in de resultaten van AdWords. Deze gegevens worden door Google opgeslagen op hun servers. De privacyverklaring van Google kun je hier terugvinden.

    Hoe kan ik mijn gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?

    Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Lieke Huiting Photography en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij Lieke Huiting Photography een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar liekehuitingphotography@gmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Lieke Huiting Photography wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link. 

    Hoe worden persoonsgegevens beveiligd?

    Lieke Huiting Photography neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op.

    Contactgegevens

    Lieke Huiting Photography
    Adres: Kennelweg 19 / 4205 ZM / Gorinchem
    Telefoonnummer: +31610809974

     

    WhatsApp Chat
    Send via WhatsApp